Špičák – cesty pro pěší

V měsíci březnu a dubnu začne výstavba cesty pro pěší v okolí kopce Špičák. Úsek začíná pod horní vodárnou a směřuje k zahrádkářské kolonii. Ukončení cesty je u prvního odpočívadla ve směru od kolonie. Při výstavbě se bude po cestách pohybovat technika a nákladní automobily.
Žádáme občany o strpení při výstavbě.

Velká Hůrka

V únoru proběhne odkacování stromů a náletů v okolí kopce Velká Hůrka. Hlavním důvodem je omezený výhled na město z volně dostupného kopce Velká Hůrka. Budou odkáceny vysoké stromy, které brání výhledu na město a současně budou odstraněny náletové dřeviny a keře. Dojde také k úpravě pěšiny vedoucí k vrcholu. Předpokládaný termín realizace je únor až březen.

Zdravotní a bezpečnostní prořez Lip na Svárově

V zimním období došlo k odbornému prořezu dvou lip na Svárově v ulici Českých Bratří. Lípy se nacházejí u bývalé hájovny a jejich věk lze odhadnout na 200 let. Stromy se nacházejí na okraji lesního porostu u frekventované vycházkové cesty. Z těchto důvodů bylo jejich zabezpečení nutné. Stromy byly ošetřeny odbornou firmou a zabezpečeny cca na dalších 30 let. Celkové náklady činily 30 000,-Kč.

O nutnosti svědčí i některé komentáře občanů bydlících v okolí:

Dobrý den pane Kreisingere.

Rád bych Vám tímto poděkoval za zajištění odborného prořezání dvou lip na konci ulice Českých Bratří v České Lípě.

Jsem rád, že tento Váš slib byl dodržen a domnívám se, že k této úpravě došlo opravdu z nutného hlediska havarijního stavu těchto dvou letitých stromů.  Je potěšující, že se Městské lesy Česká lípa, soustřeďují i na akce, které jsou z finančního hlediska jistě prodělečné, ale znamenají zajištění bezpečnosti občanů při využívání lesa k rekreačním a sportovním účelům.

Ještě jednou Vám za Váš přístup děkuji.

S pozdravem „lesu zdar“              Oldřich Svoboda,

Turistika: S Adélou Českolipskem

V sobotu 3.10. se konal již dvacátý ročník turistické akce určené pro veřejnost pod názvem S Adélou Českoipskem. Organizátorem byl KČT Česká Lípa. Jedna z tras vedla přes areál naučné stezky „Hubertská“, která se nachází v okolí Svárova. Ten kdo si vybral tento úsek mohl navštívit areál naučné stezky a seznámit se s lesy, které spravuje společnost Městské lesy Česká Lípa s r.o. V areálu v okolí srubu se následně účastníci mohli občerstvit a pokračovat dále.

Kůrovec v městských lesích

Z důvodu často kladených dotazů od návštěvníků lesů na napadení městských lesů kůrovcem sdělujeme:

V současné době evidujeme v porostech starších 80 let minimum napadených stromů lýkožroutem smrkovým. Jedná se o cca 50 m3 dřeva a jde hlavně o idividuální výskyt stromů, které se snažíme ihned po vyhledání zpracovat.

V porostech mladších, je tomu však v současné době naopak. Jedná se nejvíce o porosty ve věku okolo 40 až 50 let, které jsou napadeny lýkožroutem lesklým. Na osluněných stěnách mladých porostů dochází k postupnému opadávání jehlic a následně k celkovému uschnutí stromu. Nejedná se však o velké plochy. Lesní porosty jsou schopny tyto mezery postupně zaplnit.

Výsadby Jedle bělokoré

Zaměstnanci společnosti Johnson Controls Autobaterie spol. s r.o. sázeli jedle v Městských lesích

 Společnost Johnson Controls Autobaterie spol. s r.o. darovala Městským lesům Česká Lípa spol. s r.o. finanční dar v hodnotě cca 25 000,-Kč na výsadbu 1000 ks obalovaných sazenic jedle bělokoré. V rámci svého interního projektu BLUE SKY INVOLVE byly jedle vysázeny přímo zaměstnanci společnosti. Tato akce proběhla v neděli 20.9.2015. Zúčastnilo se dvacet zaměstnanců společnosti včetně rodinných příslušníků. Celková zalesněná plocha byla 0,30 ha lesní půdy.

Městské lesy Česká Lípa spol. s r.o. se postupně snaží o navracení původních dřevin a o zvyšování jejich podílu v našich lesích. Jedle bělokorá byla v dávné minulosti na území dnešní ČR nejrozšířenější jehličnatou dřevinou a zaujímala 20 % rozlohy našich lesů. Význam jedle bělokoré jako přirozené součásti lesních ekosystémů je nedozírný. Zvýšení jejího podílu v dřevinné skladbě je s ohledem na dlouhodobost úkolem pro několik generací lesníků.

Společnost Johnson Controls Autobaterie spol. s r.o. je tak první firmou, která se zapojila do zlepšení druhové skladby lesů v okolí města Česká Lípa.

Městské lesy Česká Lípa spol. s r.o. tímto děkují společnosti Johnson Controls Autobaterie spol. s r.o. a zároveň se těší na budoucí spolupráci.

S pozdravem „Lesu zdar“