Prodej vánočních stromků

Městské lesy Česká Lípa spol. s r.o. v rámci „Adventního jarmarku“ v období od 4.12. – 22.12. 2017 budou ve stánku na náměstí prodávat vánoční stromky borovice lesní a borovice černé. Cena za kus se zabalením 150,-Kč. Výška  stromků 1-3m.

Prodej bude probíhat jak v dopoledních, tak odpoledních hodinách. Otevírací doba bude pro každý týden upřesněna a následně na stánku vyvěšena.

Upozornění

Upozorňujeme návštěvníky městských lesů, aby v nejbližších dnech nenavštěvovali naučné stezky a lesní porosty. Půda je stále podmáčená a u nakloněných stromů hrozí stále pád. Pracovníci městských lesů začnou od pondělí 30.10. 2017 postupně popadané dříví zpracovávat.

Upozornění

Tento víkend  27.10.  až 29.10. 2017 doporučujeme omezit vstup do lesních porostů. Nebezpečí hrozí  v blízkosti větších stromů. Vzhledem k očekávaným srážkám bude v podmáčeném terénu docházet k vyvracení stromů. To je třeba mít na paměti i při řízení a parkování auta.

Otevření vyhlídky (video)

Slavnostní otevření vyhlídky na svárovské Hůrce, 25. 5. 2017

Slavnostní otevření vyhlídky na svárovské Hůrce, 25. 5. 2017

Zveřejnil(a) Město Česká Lípa dne 2. červen 2017