Cesta Svárov – Naučná stezka Hubertská

Po zimních těžbách v okolí Svárova – Hojdy – Chlumáku dojde po odvozu dřeva k opravám lesních cest vedoucích od zahrádkářské kolonie v trase Naučné stezky Hubertská. Na opravu hlavní cesty od kolonie až k vysokému napětí je podána žádost na Státní zemědlský intervenční fond. Velká oprava – výstavba proběhne nejdříve na podzim nebo až na jaře 2018. Toto vše bude ovlivněno časovým intervalem administrace žádosti (výběrové řízení a odsouhlasení SZIF). Návštěvníky, kteří tuto cestu hojně využívají žádáme, aby pochopili, že tyto cesty jsou hlavně v jarním období po tání sněhu značně podmáčené.
Děkujeme za pochopení.

Špičák – cesty pro pěší

V měsíci březnu a dubnu začne výstavba cesty pro pěší v okolí kopce Špičák. Úsek začíná pod horní vodárnou a směřuje k zahrádkářské kolonii. Ukončení cesty je u prvního odpočívadla ve směru od kolonie. Při výstavbě se bude po cestách pohybovat technika a nákladní automobily.
Žádáme občany o strpení při výstavbě.

Velká Hůrka

V únoru proběhne odkacování stromů a náletů v okolí kopce Velká Hůrka. Hlavním důvodem je omezený výhled na město z volně dostupného kopce Velká Hůrka. Budou odkáceny vysoké stromy, které brání výhledu na město a současně budou odstraněny náletové dřeviny a keře. Dojde také k úpravě pěšiny vedoucí k vrcholu. Předpokládaný termín realizace je únor až březen.

Zdravotní a bezpečnostní prořez Lip na Svárově

V zimním období došlo k odbornému prořezu dvou lip na Svárově v ulici Českých Bratří. Lípy se nacházejí u bývalé hájovny a jejich věk lze odhadnout na 200 let. Stromy se nacházejí na okraji lesního porostu u frekventované vycházkové cesty. Z těchto důvodů bylo jejich zabezpečení nutné. Stromy byly ošetřeny odbornou firmou a zabezpečeny cca na dalších 30 let. Celkové náklady činily 30 000,-Kč.

O nutnosti svědčí i některé komentáře občanů bydlících v okolí:

Dobrý den pane Kreisingere.

Rád bych Vám tímto poděkoval za zajištění odborného prořezání dvou lip na konci ulice Českých Bratří v České Lípě.

Jsem rád, že tento Váš slib byl dodržen a domnívám se, že k této úpravě došlo opravdu z nutného hlediska havarijního stavu těchto dvou letitých stromů.  Je potěšující, že se Městské lesy Česká lípa, soustřeďují i na akce, které jsou z finančního hlediska jistě prodělečné, ale znamenají zajištění bezpečnosti občanů při využívání lesa k rekreačním a sportovním účelům.

Ještě jednou Vám za Váš přístup děkuji.

S pozdravem „lesu zdar“              Oldřich Svoboda,