Archiv pro měsíc: Duben 2014

Těžby dřeva pro rok 2014

Pro často kladené dotazy, které se týkají těžeb v příměstských lesích uvádím, že těžby pro rok 2014 v městských lesích jsou již ukončeny. V současné době budou probíhat pouze těžby, které je nutné plnit s ohledem na plnění povinností z Lesního zákona. Jedná se hlavně o kůrovcové těžby, těžby zlomů či vývratů po vichřicích.

Samovýroba dřeva

V současné době je již veškeré dřevo možné k samovýrobě zpracováno. Další dřevo si bude možné po dohodě s pracovníky Městských lesů zpracovat v podzimních a zimních měsících. Upozorňujeme však, že se bude jednat pouze o větve z těžby.

Oprava lesní cesty Špičák

Vážení návštěvníci lesů v okolí kopce Špičáku,

v období mezi 1.5. a 20.5. dojde k opravě lesní cesty vedoucí od sídliště Lada přes javorovou alej až k rozcestí u zahrádek. Bude opraven úsek od konce javorové aleje a začátku lesa až k odpočívadlu na rozcestí u zahrádek.

Cesty Svárov

Informace pro návštěvníky naučné stezky Hubertská:

V současné době se nám podařilo domluvit s okolními zemědělci, že nově opravená cesta v areálu naučné stezky nebude využívána. Zemědělská technika bude na pozemky dojíždět z druhé strany od zahrádkářské kolonie, kde je instalována závora.