Archiv pro měsíc: Říjen 2015

Turistika: S Adélou Českolipskem

V sobotu 3.10. se konal již dvacátý ročník turistické akce určené pro veřejnost pod názvem S Adélou Českoipskem. Organizátorem byl KČT Česká Lípa. Jedna z tras vedla přes areál naučné stezky „Hubertská“, která se nachází v okolí Svárova. Ten kdo si vybral tento úsek mohl navštívit areál naučné stezky a seznámit se s lesy, které spravuje společnost Městské lesy Česká Lípa s r.o. V areálu v okolí srubu se následně účastníci mohli občerstvit a pokračovat dále.

Kůrovec v městských lesích

Z důvodu často kladených dotazů od návštěvníků lesů na napadení městských lesů kůrovcem sdělujeme:

V současné době evidujeme v porostech starších 80 let minimum napadených stromů lýkožroutem smrkovým. Jedná se o cca 50 m3 dřeva a jde hlavně o idividuální výskyt stromů, které se snažíme ihned po vyhledání zpracovat.

V porostech mladších, je tomu však v současné době naopak. Jedná se nejvíce o porosty ve věku okolo 40 až 50 let, které jsou napadeny lýkožroutem lesklým. Na osluněných stěnách mladých porostů dochází k postupnému opadávání jehlic a následně k celkovému uschnutí stromu. Nejedná se však o velké plochy. Lesní porosty jsou schopny tyto mezery postupně zaplnit.

Výsadby Jedle bělokoré

Zaměstnanci společnosti Johnson Controls Autobaterie spol. s r.o. sázeli jedle v Městských lesích

 Společnost Johnson Controls Autobaterie spol. s r.o. darovala Městským lesům Česká Lípa spol. s r.o. finanční dar v hodnotě cca 25 000,-Kč na výsadbu 1000 ks obalovaných sazenic jedle bělokoré. V rámci svého interního projektu BLUE SKY INVOLVE byly jedle vysázeny přímo zaměstnanci společnosti. Tato akce proběhla v neděli 20.9.2015. Zúčastnilo se dvacet zaměstnanců společnosti včetně rodinných příslušníků. Celková zalesněná plocha byla 0,30 ha lesní půdy.

Městské lesy Česká Lípa spol. s r.o. se postupně snaží o navracení původních dřevin a o zvyšování jejich podílu v našich lesích. Jedle bělokorá byla v dávné minulosti na území dnešní ČR nejrozšířenější jehličnatou dřevinou a zaujímala 20 % rozlohy našich lesů. Význam jedle bělokoré jako přirozené součásti lesních ekosystémů je nedozírný. Zvýšení jejího podílu v dřevinné skladbě je s ohledem na dlouhodobost úkolem pro několik generací lesníků.

Společnost Johnson Controls Autobaterie spol. s r.o. je tak první firmou, která se zapojila do zlepšení druhové skladby lesů v okolí města Česká Lípa.

Městské lesy Česká Lípa spol. s r.o. tímto děkují společnosti Johnson Controls Autobaterie spol. s r.o. a zároveň se těší na budoucí spolupráci.

S pozdravem „Lesu zdar“