Archiv pro měsíc: Březen 2017

Cesta Svárov – Naučná stezka Hubertská

Po zimních těžbách v okolí Svárova – Hojdy – Chlumáku dojde po odvozu dřeva k opravám lesních cest vedoucích od zahrádkářské kolonie v trase Naučné stezky Hubertská. Na opravu hlavní cesty od kolonie až k vysokému napětí je podána žádost na Státní zemědlský intervenční fond. Velká oprava – výstavba proběhne nejdříve na podzim nebo až na jaře 2018. Toto vše bude ovlivněno časovým intervalem administrace žádosti (výběrové řízení a odsouhlasení SZIF). Návštěvníky, kteří tuto cestu hojně využívají žádáme, aby pochopili, že tyto cesty jsou hlavně v jarním období po tání sněhu značně podmáčené.
Děkujeme za pochopení.