Archiv pro měsíc: Říjen 2017

Upozornění

Upozorňujeme návštěvníky městských lesů, aby v nejbližších dnech nenavštěvovali naučné stezky a lesní porosty. Půda je stále podmáčená a u nakloněných stromů hrozí stále pád. Pracovníci městských lesů začnou od pondělí 30.10. 2017 postupně popadané dříví zpracovávat.

Upozornění

Tento víkend  27.10.  až 29.10. 2017 doporučujeme omezit vstup do lesních porostů. Nebezpečí hrozí  v blízkosti větších stromů. Vzhledem k očekávaným srážkám bude v podmáčeném terénu docházet k vyvracení stromů. To je třeba mít na paměti i při řízení a parkování auta.