Archiv pro měsíc: Únor 2018

Singltrek Česká Lípa 1. etapa

Zahájili jsme přípravné práce na  Singltreku na Špičáku

Popis historie a  současné doby akce Singltrek:
V roce 2017 byla podána žádost o dotaci na „Sigltrek Česká Lípa 1. etapa“. S žádostí společnost uspěla a v současné době je se SZIF podepsána dohoda o plnění realizace. Celková výše po vysoutěžení je 1 398 962,-Kč bez DPH. Předběžná spoluúčast je 53 927,-Kč bez DPH. Tento projekt bude realizován do konce černa 2018.V současné době jsou zahájeny přípravné práce do výše 25% konečné částky. Jestliže nedojde ze strany poskytovatele dotace (SZIF) k prodloužení nebo přerušení termínu dokončení tak předpokládáme ukončení a otevření do 30.6. 2018
 
Co to je Singltrek:
Stezka Singltrek Česká Lípa je navržena pro jednosměrné rekreační užívání terénními cyklisty. Proto jsou stezky navrženy tak, aby byly přístupné široké škále terénních cyklistů a to jak pro dospělé tak děti. Cílem singltrekových rekreačních stezek je navýšení a zkvalitnění potenciálu lesních pozemků plnit rekreační funkci za minimalizace dopadu na přírodu a krajinu, lesní hospodářství a stávající formy rekreačního využívání. Singltrek Česká Lípa má dopomoci udržitelnému rozvoji rekreačního potenciálu příměstských lesů.