Archiv autora: Petr Kresinger

Singltrek Česká Lípa 1. etapa

Zahájili jsme přípravné práce na  Singltreku na Špičáku

Popis historie a  současné doby akce Singltrek:
V roce 2017 byla podána žádost o dotaci na „Sigltrek Česká Lípa 1. etapa“. S žádostí společnost uspěla a v současné době je se SZIF podepsána dohoda o plnění realizace. Celková výše po vysoutěžení je 1 398 962,-Kč bez DPH. Předběžná spoluúčast je 53 927,-Kč bez DPH. Tento projekt bude realizován do konce černa 2018.V současné době jsou zahájeny přípravné práce do výše 25% konečné částky. Jestliže nedojde ze strany poskytovatele dotace (SZIF) k prodloužení nebo přerušení termínu dokončení tak předpokládáme ukončení a otevření do 30.6. 2018
 
Co to je Singltrek:
Stezka Singltrek Česká Lípa je navržena pro jednosměrné rekreační užívání terénními cyklisty. Proto jsou stezky navrženy tak, aby byly přístupné široké škále terénních cyklistů a to jak pro dospělé tak děti. Cílem singltrekových rekreačních stezek je navýšení a zkvalitnění potenciálu lesních pozemků plnit rekreační funkci za minimalizace dopadu na přírodu a krajinu, lesní hospodářství a stávající formy rekreačního využívání. Singltrek Česká Lípa má dopomoci udržitelnému rozvoji rekreačního potenciálu příměstských lesů.

Prodej vánočních stromků

Městské lesy Česká Lípa spol. s r.o. v rámci „Adventního jarmarku“ v období od 4.12. – 22.12. 2017 budou ve stánku na náměstí prodávat vánoční stromky borovice lesní a borovice černé. Cena za kus se zabalením 150,-Kč. Výška  stromků 1-3m.

Prodej bude probíhat jak v dopoledních, tak odpoledních hodinách. Otevírací doba bude pro každý týden upřesněna a následně na stánku vyvěšena.

Upozornění

Upozorňujeme návštěvníky městských lesů, aby v nejbližších dnech nenavštěvovali naučné stezky a lesní porosty. Půda je stále podmáčená a u nakloněných stromů hrozí stále pád. Pracovníci městských lesů začnou od pondělí 30.10. 2017 postupně popadané dříví zpracovávat.

Upozornění

Tento víkend  27.10.  až 29.10. 2017 doporučujeme omezit vstup do lesních porostů. Nebezpečí hrozí  v blízkosti větších stromů. Vzhledem k očekávaným srážkám bude v podmáčeném terénu docházet k vyvracení stromů. To je třeba mít na paměti i při řízení a parkování auta.