Otevření vyhlídky (video)

Slavnostní otevření vyhlídky na svárovské Hůrce, 25. 5. 2017

Slavnostní otevření vyhlídky na svárovské Hůrce, 25. 5. 2017

Zveřejnil(a) Město Česká Lípa dne 2. červen 2017

Cesta Svárov – Naučná stezka Hubertská

Po zimních těžbách v okolí Svárova – Hojdy – Chlumáku dojde po odvozu dřeva k opravám lesních cest vedoucích od zahrádkářské kolonie v trase Naučné stezky Hubertská. Na opravu hlavní cesty od kolonie až k vysokému napětí je podána žádost na Státní zemědlský intervenční fond. Velká oprava – výstavba proběhne nejdříve na podzim nebo až na jaře 2018. Toto vše bude ovlivněno časovým intervalem administrace žádosti (výběrové řízení a odsouhlasení SZIF). Návštěvníky, kteří tuto cestu hojně využívají žádáme, aby pochopili, že tyto cesty jsou hlavně v jarním období po tání sněhu značně podmáčené.
Děkujeme za pochopení.

Špičák – cesty pro pěší

V měsíci březnu a dubnu začne výstavba cesty pro pěší v okolí kopce Špičák. Úsek začíná pod horní vodárnou a směřuje k zahrádkářské kolonii. Ukončení cesty je u prvního odpočívadla ve směru od kolonie. Při výstavbě se bude po cestách pohybovat technika a nákladní automobily.
Žádáme občany o strpení při výstavbě.

Velká Hůrka

V únoru proběhne odkacování stromů a náletů v okolí kopce Velká Hůrka. Hlavním důvodem je omezený výhled na město z volně dostupného kopce Velká Hůrka. Budou odkáceny vysoké stromy, které brání výhledu na město a současně budou odstraněny náletové dřeviny a keře. Dojde také k úpravě pěšiny vedoucí k vrcholu. Předpokládaný termín realizace je únor až březen.